GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Göteborgsregionens utbildningskatalog Vad ska jag Välja 2019?

Beställa Vad ska jag välja ?
Göteborgsregionen sammanställer gymnasieutbudet i en regiongemensam katalog över vilka program
som erbjuds i våra 13 kommuner, Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet.

Önskar ni beställa kataloger till era elever så är beställningen öppen till 22 juni.
Katalogerna skickas ut under vecka 37, 10-14 september.
10 september publiceras katalogen här.
Pris 40kr/st exkl. moms.

Göteborgsregionens utbildningskatalog Vad ska jag Välja 2018? 

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Rev 2017-11-17

Ändringar i utbildningskatalogen Vad ska jag välja? 2018:

2017-11-17

 • 62: *LÄRLING
 • 108: KUNGÄLV Mimers Hus gymnasium www.kungalv.se Industritekniska programmet
  Inriktningar: Produkt och maskinteknik, Svetsteknik *LÄRLING

2017-10-02

 • Estetisk spetsutbildning inriktning Musik, HÄRRYDA
  startar inte, s. 38, 92, 105
 • Naturvetenskapsprogrammet, GÖTEBORG NTI
  startar, s. 70, 103
  • NTI Mediegymnasiet
  erbjuder NV med inriktning Natur och Samhälle
  •  NTI Gymnasiet Kronhusgatan
  erbjuder NV med inriktning Naturvetenskap
 • Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap, särskild variant inom estiska området, LERUM
  startar inte, s. 70, 92, 108

Ändringar i utbildningsutbudet antagningsåret 2018:

Efterbeställning av Utbildningskatalogen Vad ska jag välja? 2018


www.grkom.se/vsjv

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund