GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från GR via RSS

Vad är RSS? Via RSS kan du hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.grkom.se på ett bekvämt sätt. Du får nyheterna i en kort version till din RSS-läsare så fort de publiceras. Vill du läsa mer kan du klicka vidare till källan och läsa hela texten.

Hur gör jag för att prenumerera på ett RSS-flöde? För att prenumerara på ett RSS-flöde behövs en RSS-läsare. De flesta webbläsare har har alla inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden.

RSS-läsarna fungerar lite olika, men principen är att man anger länkar till de RSS-flöden man vill prenumerera på. Outlook och Google reader kan också med fördel användas för att läsa RSS-flöden.


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund