GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplatser kring integrationsarbete och rasism

Vilka dilemman och utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Och vilken roll har bostadsbolagen i arbetet med integration? Inom ramen för projektet InVäst arrangeras under hösten två mötesplatser för personer som på olika sätt möter nyanlända i sitt arbete.


30 nov: Integration i boendemiljön Mötesplatsen
”Integration i boendemiljön” handlar om bostadsbolagens roll i arbetet med integration. Som deltagare får du redskap och kunskap om interkulturell dialog, exempel på hur andra bostadsbolag arbetar med integration samt möjlighet att samtala med kollegor om dina upplevelser i arbetet med nyanlända.

  • Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


6 dec: Kan vi prata om rasism

Mötesplatsen ”Kan vi prata om rasism” lyfter frågan om vad rasism är, hur det påverkar vårt samhälle och hur du kan motverka rasism och intolerans i din yrkesroll. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar utifrån din yrkesvardag. Passen leds av Forum för levande historia som har stor erfarenhet och kunskap inom området.

  • Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesplatserna arrangeras inom ramen för projektet InVäst– Integration Västsverige, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). InVäst är ett projekt i Västsverige som syftar till att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019.  


Kontaktperson på GR:  Linda Karlsson 

Senast uppdaterad: 2017-09-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund