GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-personal mötte nyanlända i nytt språkvänsprojekt

Under hösten har GR, som en av få arbetsgivare i Sverige, genomfört ett pilotprojekt där anställda träffar nyanlända. Projektet har blivit mycket uppskattat av deltagarna, som tycker att de har fått nya perspektiv på sitt eget liv och även lärt känna sina arbetskamrater på ett annat sätt.

- Jag tycker att vi ska vara ett föredöme för våra medlemskommuner och hjälpa nyanlända att känna sig inkluderade i samhället. Genom att träffa människor från andra länder kan vi få en förståelse för olika sociala koder och bryta eventuella fördomar, säger Lukas Berggren på GR, initiativtagare till språkvänsträffarna. Han fick inspiration till projektet efter att ha varit på en temadag om mångfald och hört ett annat företag berätta om en liknande satsning.

Projektet har genomförts i samarbete med Flyktingguide/Språkvän i Göteborgs Stad. Totalt deltog 20 personer vid träffarna, varav tio var personal från GR och tio nyanlända.

Gruppen sågs vid fem tillfällen, ungefär 1,5 timme per gång. Bland annat har de samtalat i smågrupper på teman som hemland, drömmar, intressen och matkultur. De har även ätit middag tillsammans och fått en guidad visning på Universeum.

- Samtalen har gjort att man har kommit ur sin egen bubbla, när man får höra historier om till exempel flykt. Det gör att man får andra perspektiv och en ödmjukhet, säger Lukas Berggren.

GR kommer att genomföra två nya omgångar av projektet under 2018, med start i slutet av februari eller början av mars.

Språkvän finns i flera kommuner i Göteborgsregionen. Genom verksamheten träffas personer som bott längre och kortare tid i Sverige. Syftet är att träna svenska, lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Om du eller din arbetsplats är intresserade av att bli språkvän kan ett första steg vara att kontakta kommunen du bor i.


Läs mer:
Hitta språkvän i din kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Språkvän - företagsmatchninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En guidad visning på Universeum var en av de aktiviteter som språkvännerna gjorde tillsammans. Bild: Lukas Berggren

En guidad visning på Universeum var en av de aktiviteter som språkvännerna gjorde tillsammans. Bild: Lukas Berggren

 

Kontaktperson på GR: Lukas Berggren

Senast uppdaterad: 2017-12-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund