GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR får en ny visuell identitet

Till hösten byter GR logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt.

Den visuella identiteten tar avstamp i GR:s uppdrag, att verka för samarbete över kommungränserna i vår region. I logotypen är G:et och R:et sammanlänkande för att signalera samverkan. Identiteten ska också signalera att GR är en modern utvecklingsorganisation. Vi arbetar ständigt för att kunna möta upp de nya behov som uppstår i medlemskommunerna i ett samhälle som både är komplext och snabbt föränderligt.

Namnet förkortas till Göteborgsregionen

Samtidigt som GR får en ny visuell identitet förkortas namnet till Göteborgsregionen i kommunikativa sammanhang. Det juridiska namnet kommer dock även fortsättningsvis vara Göteborgsregionens kommunalförbund. Vi får även en ny adress till vår webbplats: www.goteborgsregionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den visuella identiteten är en del av ett större arbete med att utveckla GR:s kommunikation. Framöver kommer bland annat webbplatsen att ses över.


Kontaktperson på GR:  Eva-Lena Hedvall

Senast uppdaterad: 2018-06-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund