GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR på Twitter

Flera verksamheter och projekt använder Twitter för information, marknadsföring och kommunikation med nätverk, deltagare och samarbetspartners. Vår ambition är att dessa ska finnas samlade nedan.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund