GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR) is a co-operative organisation uniting thirteen municipalities in western Sweden.

The member municipalities are Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, and Öckerö.

Combined, the population of these municipalities is about 982 000PDF.

The task of the association is to promote co-operation over municipal borders and provide a forum for the exchange of ideas and experience within the region.

GR focuses on such issues as: regional planning, environment, traffic, job market, welfare and social services, competence development, education, and research. 
GR works closely with Business Region Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , which is the common resource for trade and commerce issues in the Göteborg region.

The GR delegation has 97 members and its board of directors has 22 representatives and 11 deputies. The chairman and three vice chairmen make up the presidium of the board of directors. The board appoints management groups for different areas of activity within GR.

GR is financed partly through annual membership fees from the member municipalities and partly through income from conference and training arrangements, investigations, and other joint-usership savings for the member municipalities.

Published in English:

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund