GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa.

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1000 barn med alkoholskador (FASD) i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Ett mörkertal visar att det finns många barn med fosterskador som inte upptäcks och därmed riskerar att inte få rätt stöd och insats.


Aktuell forskning & pedagogiska strategier

Under konferensen deltar forskare, yrkesverksamma och intresseförening vilka presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer. Bland andra presenterar Jenny Rangmar, doktorand vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ett kunskapsunderlag för pedagoger om barn/elever med medfödda skador av alkohol.


Arrangörer

Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet/CERA, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt FAS-föreningen.


Vill du veta mer?

  1. Inbjudan & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-03-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund