GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyckeltal Personalhälsa

Sedan ett tiotal år tillbaka sammanställs inom GR årligen en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på personalchefsnätverkets initiativ. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt.

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta förebyggande med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer.

Samtliga kommuner i GR arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Rapporter: Nyckeltal Personalhälsa

Kontaktpersoner på GR

Björn Wallermark
031-335 53 64


 

Åsa Nilsson

031-335 51 98

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund