GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

FoU i Väst: Forskningsbaserat utvecklingsarbete vid GR

FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. FoU står för forskning och utveckling. 

FoU i Väst skall bidra till att GR är en lärande region avseende välfärdsfrågor (socialtjänst, arbetsmarknadsfrågor, hälso- och sjukvård samt vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta). 

FoU i Väst kan till exempel hjälpa er med:

  • Utvärdering av ett projekt eller en verksamhet
  • Att utforma utvecklingsprojekt
  • Handledning i egenutvärdering
  • Föreläsningar i samband med utvecklings- och temadagar
  • Kontakt med forskare och/eller professionella inom ett verksamhetsområde

Aktuella FoU-arbeten

Publikationer

Här hittar du alla FoU-rapporter och skrifter som publicerats av FoU i Väst/GR. För våra FoU-rapporter finns särskilda kvalitetskriterierPDF.

Mer om FoU i Väst

Vi genomför kompetens- och metodutvecklingsinsatser genom till exempel lärande, dialog och implementeringsstöd med utgångspunkt i forskning och samlad erfarenhet. FoU-projekt för uppdrags/följeforskning och utvärdering utformas i dialog. Medarbetare i medlemskommunerna med olika slag av tidigare utbildning och erfarenhet deltar i FoU-projekt, cirklar och studier. Arbetet startar alltid i det som är relevant för praktiken. Kompetens-, kunskaps- och verksamhetsutveckling sker integrerat.


Kunskapsspridning i samspel med praktiken

Resultatet av forsknings- och utvecklingsarbetet diskuteras fortlöpande i GR:s olika nätverk och bidrar till lärande och förbättringar. Erfarenheter från projekt sprids via nätet, publikationer, faktablad, handböcker och nätbaserade studiematerial. GR anordnar seminarier och konferenser, ofta i samarbete med Västra Götalandsregionen, frivilligorganisationer, Göteborgs universitet, länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.


Organisation

Alla frågor rörande budget, verksamhetsinriktning och verksamhetsberättelse behandlas av en av GR:s politiska styrgrupper, Styrgruppen för social välfärd. Här diskuteras också  kontinuerligt FoU-projekt.

FoU i Väst – en del av FoU-Sverige

Runtom i landet finns ett 30-tal FoU-verksamheter som i likhet med FoU i Väst bedriver forskningsstött utvecklingsarbete i samarbete med en eller flera kommuner. Mer information om forskning och utveckling runtom i landet finns på Föreningen FoU Välfärds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson på GR

Elisabeth Beijer
Planeringsledare
031-335 51 94

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev april

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Registrera dig här.länk till annan webbplats

Facebook

Tidskriften FOURUM

FoU i övriga landet

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund