GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vård- och omsorgscollege, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra ansvar och granska kvalitet sker ett effektivt utnyttjande av resurser till gagn för alla.

Certifierade vård- och omsorgscollege inom GR

Nyheter

Prenumerera på Nyheter:

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

GRs VO-Collegeråd:

Kontaktpersoner på GR:

Margaretha Allen
Processledare GR Utbildning
031-335 51 13
0703-75 32 05

Karin Westberg
Utbildningsledare Social Välfärd
031-335 53 88

Vård- och omsorgscollege 10 år

år 2018 fyller Vård- och omsorgscollege 10 år!

Språkombudsutbildning

Fyra kursdagar augusti 2018 – januari 2019

Handledarutbildning

College Väst, Vård- och omsorgscollege,
jämställdhet och jämlikhet:

Film

Rapporter

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund