GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Nätverk och grupper

Inom GR Utbildnings nätverk och grupper möts tjänstemän från kommunerna för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte.

Om GR Utbildnings nätverk och grupper
Inom nätverken och grupperna möter deltagarna aktuella reformer och implementeringsinsatser, här sker utformning av regionala samverkansavtal och andra regionala överenskommelser. Nätverken medverkar till utvecklingsprojekt mellan kommunerna inom GR, men också till samverkan med nationella myndigheter och andra regioner.

  • Mötesdagar 2018PDF (PDF)
  • Nätverk leds av UClänk till annan webbplats (Utbildningschefsnätverket), rapporterar till UC och har syftesparagraf som är godkänd av UC.
  • Arbetsgrupper tillsätts av UC och eller ett nätverk för viss specifik uppgift och med ett tidsbegränsat uppdrag.
  • GR-grupp. Här inbjuder GR Utbildning intresserade kommuner att delta i ett idé- och erfarenhetsutbyte och inom gruppen utse en ordförande.

 
Nätverk

Grupper


Kontaktperson på GR: Theresa Carlsson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund