GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Nätverk och arbetsgrupper

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Utbildningschef

Cecilia Salmi
031-335 50 60

Koordinator samt Sekreterare för Utbildningsgruppen (UG)

Sekreterare för SAK-rådet

Sekreterare för Utbildningschefsnätverket (UC) och Grundskolenätverket

Margaretha Allen
0703-75 32 05

Sekreterare för
Gymnasienätverket och
Nätverket för Lärande på arbetsplats
Processledare för GRs VO-Collegeråd

Fredric Alvstrand
031-335 50 49

Sekreterare för Skolekonomnätverket

Linda Andersson
031 - 335 51 37

Koordinator samt sekreterare i Vuxenutbildningsnätverket

Sekreterare för
APL-gruppen för vård- och omsorg

Sekreterare för
Internationaliseringsgruppen


Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Sekreterare för
Förskolenätverket, Barnomsorgsgruppen och
Skoljuridiska gruppen

Haris Huric
0768-58 85 46

Sekreterare för
Gymnasieekonomnätverket


Katarina Kjellqvist
031-335 50 02

Sekreterare för
Skolbiblioteksgruppen

Isabelle Kristensen
0732-34 34 13

Sekreterare för
Skolutveckling med digitala verktyg

Thomas Lidén
031-335 50 54

Sekreterare för
Särskolenätverket


Stina Lindskog
031-335 50 18​

Sekreterare för
Nätverket för elevhälsa


Andrea Toth
031-335 51 62

Sekreterare för GRAA-gruppen och Introduktionsprogramsgruppen

Helene Stensson
031-335 50 87

Processledare för
Teknikcollegerådet TCGR


Sofia  Reimer
0766 - 35 39 81

Sekreterare för
Gruppen för fristående gymnasieskolor

Jenny Sjöstrand
0709-83 84 66

Sekreterare för
Kvalitetsnätverket

Sandra Ström
031-335 51 60

Sekreterare för
SYV-nätverket


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund