GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Gymnasieskola

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för all gymnasieutbildning. Det innebär att unga som bor i en kommun kan studera på en gymnasieskola i en annan.

 

Avtal och överenskommelser:

 

Nätverk och arbetsgrupper:

 

College

 

Regiongemensamma system inom gymnasieområdet

Skollov inom Göteborgsregionen
Utbildningsgruppen rekommenderar kommunerna att fastställa gemensamma lovtider enligt följande:

  • Förslag till lovtider läsåret 2018/2019
    - Höstlov 2018 infaller vecka 44 (29 oktober-2 november),
    - Påsklov 2019 infaller veckan före påsk (15-18 april), det vill säga vecka 16

  • Förslag till lovtider läsåret 2017/2018
    - Höstlov 2017 infaller vecka 44 (30 oktober-3 november),
    - Påsklov 2018 infaller veckan efter påsk (3-6 april), dvs. V. 14

 

Blanketter för särskola och gymnasiesärskola


Rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet i regionen.

 

Kontaktperson på GR:  Margaretha Allen
 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund