GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Förskola och grundskola

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för all förskoleverksamhet och barnomsorg. Det innebär att barn som bor i en kommun kan ha förskole- eller barnomsorgsplats i en annan.


Avtal och överenskommelser (– samverkansavtal)


Barn- och elevplats i annan kommun


Placeringskommuns ansvar för särskilda stödinsatser i skolverksamhet
för barn placerade och folkbokförda i familjehem i annan kommun

 
Nätverk och grupper

 
Skollov inom Göteborgsregionen
Utbildningsgruppen rekommenderar kommunerna att fastställa gemensamma lovtider enligt följande:

  • Förslag till lovtider läsåret 2017/2018
    - Höstlov 2017 infaller vecka 44 (30 oktober-3 november),
    - Påsklov 2018 infaller veckan efter påsk (3-6 april), dvs. vecka 14

  • Förslag till lovtider läsåret 2018/2019
    - Höstlov 2018 infaller vecka 44 (29 oktober-2 november),
    - Påsklov 2019 infaller veckan före påsk (15-18 april), dvs. vecka 16

 

Kontaktperson på GR: Ann-Sofie Gillner

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund