GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Elevresor med GR, VGR och Västtrafik

Förmånliga resor med Elevresekort – ett enkelt resande för lärare och elever i Västra Götaland

Folder

Förmånliga resor med Elevresekort – ett enkelt resande för lärare och elever i Västra Götaland
Lathund

Lathund

Kortet gäller för elevgrupper, under ledning av en eller flera vuxna,
från för- grund- och gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen.

Kortet gäller alla tåg-, buss-, spårvagns- och färjelinjer inom Västra Götalandsregionen,
vardagar klockan 08.30–15.00 samt 18.00–24.00

Föranmäl era resor minst tre arbetsdagar i förväg,
för att berörda trafikbolag skall kunna vara behjälpliga.
Om ni är fler än 50 elever vill vi att ni föranmäler minst två veckor innan resan.

Resor med stadstrafik inom Borås, Skövde och Uddevalla behöver inte föranmälas.
Resa med stadstrafik inom Göteborg går inte att föranmäla.
Kortet är en värdehandling och förvaras på varje skolenhet.

Elevresekortet är kopplat till gruppen och max antal elever per kort är 50.
Kortet ska hanteras av vuxen med ansvar för gruppen, som checkar in antal vuxna och elever.
En lathund med instruktioner medföljer varje kort

OBS! Elevresekortet är giltigt trots att minussaldo visas.

Ni reser alltid först och betalar senare via faktura.
Vid fakturafrågor, skicka ett mejl till elevresor@grkom.se

Vid frågor kring reseplanering eller kortfunktion
kontaktas Västtrafiks kundservice, tel 0771-41 43 00

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund