GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Kurs och konferens

Pedagogiskt Centrums utbud av konferenser, föreläsningar och kurser uppdateras löpande och riktar sig till all pedagogisk personal inom samtliga skolformer. Utbildningarna berör en mängd frågor inom pedagogik och skolutveckling. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar som skräddarsys efter just era behov.

  • Läs mer och boka aktuellt kursutbud härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Inspirationsdagarna
Varje höst arrangerar Pedagogiskt Centrum inspirationsdagar med seminarier för alla som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning eller som ledare. Inspirationsdagarna 2018 genomförs den 29 oktober.


Familjedaghemskonferensen
I familjedaghem arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem. Vid den årliga familjedaghemskonferensen samlas flera hundra verksamma dagbarnvårdare för att utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar som ingjuter motivation och ger fortbildning. Familjedaghemskonferensen 2018 genomförs den 16 november.


Kontaktperson på GR:  Lislott Lundahl

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund