GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Mötesplatser

Göteborgsregionen (GR) arrangerar årligen ett stort antal mötesplatser såsom frukostmöten och dialogkonferenser för alla som på olika sätt arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv. Här kan du läsa mer om vad som är på gång just nu.


I samarbete med olika företag, organisationer och samverkanspartners arrangerar vi kontinuerligt frukostmöten och seminarier med olika teman. Målgruppen är såväl lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal som arbetsliv, branschföreträdare och andra som på olika sätt arbetar med frågan. Här kan du läsa mer och anmäla dig till de mötesplatser som är planerade just nu:


Vill ni arrangera ett frukostmöte, seminarium eller en konferens på temat skola-arbetsliv?

Kontakta oss så hjälper vi er att skräddarsy ett upplägg och få dit rätt målgrupp.


Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev finns information om vad som är på gång inom skola-arbetslivsområdet i Göteborgsregionen.

  • Klicka här för att prenumerera.

 

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund