GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Om Praktikplatsen.se

Praktikplatsen.se är ett verktyg för matchning av olika former av praktik och andra samverkansformer. Vi har sedan starten 2003 samordnat över 150 000 praktikplatser inom olika skolformer och nivåer och har löpande kontakt med våra användare.

Nya praktikplatsen.se
2015 lanserades nya praktikplatsen.se, ett modernt och effektivt verktyg som underlättar vardagen för dig som arbetar med praktiksamordning. Det nya verktyget har utvecklats i nära samverkan med våra användare och vi arbetar ständigt med att förbättra och anpassa det utifrån de behov som finns. Verktyget kan användas såväl till att söka och boka praktikplatser och andra arbetslivskontakter som att administrera arbetet.

Användbart på alla nivåer
Effektivisera samordningen och säkra kvaliteten genom att samla alla arbetslivskontakter i ett system. Verktyget erbjuder ”en väg in- perspektivet” på alla nivåer vare sig du strävar efter att samordna praktik för en hel region, kommun eller på enskild enhet och verksamhetsnivå. Specifika avgränsningar kan skapas för just era behov. Individen och lärandet står alltid i centrum.

Idag är verktyget anpassat för matchning av följande praktikformer:

  • Grundskolepraktik (prao)
  • VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
  • APL
  • LIA (lärande i arbete)
  • Lärlingspraktik
  • Andra samverkansformer (tex studiebesök, yrkesambassadörer och skarpa uppdrag)

Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund