GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Film från GR Multimediastudion


Temapraktik

Varför göra som ni alltid har gjort när det gäller praktiken? Våra tematiserade praktikpaket utmanar det traditionella sättet att arbeta med praktik och knyter an till ett aktuellt samhälls- eller skoltema som blir fokus under elevens praktikperiod.


För varje temapraktik har tydliga och spännande case och arbetsuppgifter utvecklats. Dessa arbetar skolan och eleven med under praktikens tre faser – före, under och efter genomförandet. Varje temapraktik innehåller en lärarhandledning och förslag på upplägg.

Vi erbjuder följande temapraktik:

  • Miljöpraktik –prao med fokus på miljö och hållbar utveckling, där eleverna förutom att följa med i arbetsplatsens verksamhet också ska lösa olika hållbarhetscase. Det kan handla om att granska arbetsplatsens källsortering eller intervjua personalen om vad de har för resvanor. Veckan avslutas med en presentation från eleverna. Allt sker med processtöd från Göteborgsregionen (GR) före, under och efter praktiken.
  • Teknikpraktik – prao med ett tydligt fokus på teknik- och industribranschen. GR har tagit fram ett metodmaterial som stöd för hur skolan kan jobba före, under och efter – för att ge eleven och företaget bästa förutsättning för en meningsfull praktik.
  • Kommunpraktik – prao med fokus på hur kommunal verksamhet fungerar. Under veckan gör eleverna undersökningar där de tar reda på vad arbetsplatsen har för uppdrag och hur de utför service till medborgarna, vilka utbildningsvägar och yrkesval som kan leda fram till den arbetsplatsen osv. Metodmaterial från GR är under utveckling. 


Digitalt verktyg som stöd till temapraktiken
Hela processen och arbetet sker i ett digitalt verktyg där elever och lärare arbetar tillsammans med uppgifterna för praktikens tre faser. Eleverna dokumenterar svaren digitalt samtidigt som de för en utvecklande dialog med läraren.

Verktyget erbjuder också funktioner för kollegialt lärande kring arbete med bedömning av uppgifter kopplade till skola och arbetslivsfrågor.


Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund