GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Handledarutbildningar

Praktikplatsen.se har över 10 års erfarenhet av att genomföra handledarutbildningar för såväl arbetsplatser som tar emot praktikanter som personal på skolan som ska handleda sina elever.

Vi erbjuder såväl korta inspirationsföreläsningar som längre program både för personer som är helt nya i praktiksammanhang och som fortbildning för erfarna handledare.

I vår organisation finns personer med gedigen erfarenhet av utbildning för handledare inom ramen för olika arbetsmarknadsinsatser. Våra utvärderingar visar på ett snittbetyg på 9,3 av 10 i nöjdhet och 98% av deltagarna skulle rekommendera en kollega att gå utbildningen.


Kontaktperson på GR:
Rasim Avdic

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund