GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Effektiv samordning av arbetsmarknadspraktik

Verktyget praktikplatsen.se innehåller en modul för arbetsmarknaden som er kommun kan använda för att få ett bra och effektivt samordningsverktyg för arbetsmarknadspraktik.

Registrera en eller flera personer som hanterar bokningar och registrering av deltagare i olika insatser. I modulen går det sedan att ha koll på era kontakter, verksamheter och praktikplatser. Det går även att föra logg över deltagare och om de praktikplatser som ni samverkar med samt följa upp resultat av insatsen.

Modulen kan anpassas efter de praktikformer som ni arbetar med i er kommun.


Kontaktperson på GR:
Rasim Avdic

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund