GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Aktivitetsplatsen.se

Söker du unga deltagare för att marknadsföra din bransch, företag eller projekt? Aktivitetsplatsen.se är en digital plattform med syftet att matcha aktiviteter mellan ungdomar, arbetsliv och föreningsliv. Här kan du som organisation erbjuda en aktivitet som ungdomar som sedan kan boka.

Om Aktivitetsplatsen.se
Plattformen fungerar som ett verktyg för att smidigt och effektivt samordna och administrera era aktiviteter. Genom verktyget får ni möjlighet också att marknadsföra era aktiviteter och lättare att nå ut till ungdomarna för att skapa spännande och kreativa möten.


Förslag på aktiviteter
I verktyget finns över 20 färdiga aktiviteter inom olika teman:

  • Branschspecifika aktiviteter
  • Kulturaktiviteter
  • Fysiska aktiviteter
  • IT och Spel
  • Sociala aktiviteter

Ni kan också skräddarsy aktiviteter som går i linje med er verksamhet eller projekt.

 

Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund