GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Sex och samlevnad

Skolan har en viktig roll när det gäller såväl att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter som att diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. Pedagogiskt Centrum arbetar med fokus på ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

Srhr.se i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Vi har ett nära samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH), en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Detta samarbete har genom åren resulterat i såväl utbildningar och nya läromedel som gedigna utredningar. Tillsammans driver vi också webbplatsen SRHR.se.

Det här har vi gjort tidigare
Flera av våra spel och övningar berör ämnet, vi anordnar konferenser och genomför temapass med skolklasser.

Metodstöd, kompetensutveckling och elevinsatser
Inom arbetet med SRHR.se utvecklar vi kontinuerligt fram nya metodstöd med syfte att främja arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i olika verksamheter. Vi erbjuder också temapass, föreläsningar, kartläggningar och handledning.

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: Thomas Lidén

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund