GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Pedagogiskt Centrum

Fredrik Åkerlind
031-335 51 35

Gruppchef

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Tjänstledig

Lars Carlsohn
031-335 50 66

Produktionsansvarig för rörlig bild och medieproduktion.

Kristoffer Creutz
031-335 51 38

Tjänstledig

Carolina Dahlberg
031-335 50 57

Projektledare och informations-designer som jobbar med upplevelsebaserat lärande, webbdesign, trycksaker och digitala utvecklingsprojekt

Jonas Franzén
031-335 50 31

Projektledare med fokus på miljöpraktik och elevinsatser inom skola-arbetsliv.

Lina Häger
031-335 50 22

Tjänstledig

Karin Johansson
031-335 51 06

Strategisk kommunikatör

Tjänstledig

Rasmus Jonsson
031-335 50 79

Projektledare som arbetar med upplevelsebaserat lärande med särskilt fokus på FN-rollspel.

Thomas Lidén
031-335 50 54

Projektledare med särskilt fokus på jämlikhet och tillgänglighet. Ansvarar även för arbetet kring SRHR

Lislott Lundahl
031-335 50 46

Projektledare med särskilt ansvar för utbildningar och konferenser samt anmälningar till utbildningar och konferenser.

Administratör som ansvarar för bland annat GR Utbildnings webb

Rikard Ström
031-335 50 95

Projektledare och projektekonom med inriktning på redovisning av EU-projekt

Niklas Svensson
031-335 50 27

Projektledare med särskilt fokus på ledarskap, lärande och digitalisering.

Åsa Nilsson 
 

Tjänstledig


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund