GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion


FN och EU i skolan

Varje år genomför Pedagogiskt Centrum ett 20-tal FN- och EU-rollspel på grundskolor och gymnasieskolor runt om i Göteborgsregionen. Vi medverkar även i flera internationella satsningar som handlar om EU och skolan.

FN- och EU-rollspel
I FN- och EU-rollspelen är alla elever delegater i antingen Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen eller Ministerrådet och under en eller flera dagar agerar de som sina roller och representerar sina länder i en simulering av det riktiga FN eller EU.

Rollspelen är spännande och utmanande för eleverna, som får såväl färdighetsträning inom retorik och språk som kunskap om internationella relationer, olika länders kultur och värderingar, FN:s eller EU:s roll i samarbete och konflikthantering samt sakkunskap om spelets aktuella tema. Spel genomförs på både svenska och engelska.

Vill du ha FN- eller EU-rollspel på din skola eller har du frågor om FN- och EU rollspelen? Kontakta oss för mer information.


Satsningar på EU och skolan
GR Utbildning medverkar i flera nationella satsningar som handlar om EU i skolan och samarbetar med bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet för att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige. Därtill arrangerar vi årligen ett flertal FN- och EU-rollspel.

 
Kontaktpersoner på GR:
FN- och EU-rollspel: Rasmus Jonsson
EU och skolan: Fredrik Åkerlind

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund