GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningsgruppen 2015-01-27 Överlämnandekonferens

Punkter på dagordningen:

  • Inledning, Helene Odenjung, ordförande, Utbildningsgruppen
  • GRs roll, Bengt Randén, utbildningschef, GR Utbildning
  • Nätverken, Sabina Svahn, GR Utbildning
  • Pedagogiskt Centrum (PC),
    Sofia Larsson och Fredrik Åkerlind, GR Utbildning
  • Vux, Josefin Grahn, GR Utbildning
  • Gymnasieantagningen, Susanne Carlström, GR Utbildning
  • Läromedel, Lars Björn, GR Utbildning
  • Utbildningsgruppens roll, Helene Odenjung och Carola Granell, Utbildningsgruppens presidium

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund