GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-05-31

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Göteborgsregionens kompetensråd )
  2. Arbetet med Indra och Storsthlm
  3. Information om remissvar på betänkandet
  ”Forska tillsammans”
  4. Information om remissvar på betänkandet
  ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” 
  5. Verksamhetsinriktning 2020-2023
  6. InVäst (Sofia Reimer)
 • Sammanträde
  Beslutsärenden

  1. Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammetfastighet 
  2. Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-kyl och värmepumpsteknik
  3. Uppdatering av reglemente för Utbildningsgruppen (antagningsnämnden) inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  4. Dataskyddsombud för Utbildningsgruppen
 • Informationsärenden
  5. Göteborgsregionens kompetensråd
  6. Arbetet med Indra och Storsthlm
  7. Information om remissvar på betänkandet
  ”Forska tillsammans” 
  8. Information om remissvar på betänkandet
  ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” 
  9. Verksamhetsinriktning 2020-2023 
  10. InVäst 
  Övriga ärenden

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund