GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-04-12

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Preliminärantagning till gymnasiet 
  2. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartor för gymnasiesärskolan
  - Utbildningsmatris inför 2019
  3. Reflektioner kring Tillitsdelegationens uppdrag
  – om styrning, beteendepåverkan och motivation 
  4. Information efter första branschrådsmötet med fokus på förskolans kompetensförsörjning 
 • Sammanträde
  Beslutsärenden

  1. Preliminärantagning till gymnasiet
  2. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2019
  Informationsärenden
  3. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartor för gymnasiesärskolan
  - Utbildningsmatris inför 2019
  4. Reflektioner kring Tillitsdelegationens uppdrag
  – om styrning, beteendepåverkan och motivation
  5. Information efter första branschrådsmötet med fokus på förskolans kompetensförsörjning Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund