GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-03-08

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Vilka effekter ser vi av vuxenutbildningar?
  2. Information om studieavbrottsrapport
  3. Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  4. Förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  5. Information om gymnasierapporten ”Gymnasialt utbud i Göteborgsregionen 2017”
  6. Hur rustade är vi inför förslaget kring obligatorisk prao?
  7. Förslag till samverkansavtal för Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 2019-01-01 – 2022-12-31
  8. Återkoppling från gemensam diskussion om utbildningsutbudet i Utbildningschefsnätverket, Vuxenutbildningsnätverket och Gymnasienätverket 
 • Beslutsärenden
  1. Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  2. Förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  3. Förslag till samverkansavtal för Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 2019-01-01 – 2022-12-31
 • Informationsärenden
  4. Vilka effekter ser vi av vuxenutbildningar?
  5. Information om studieavbrottsrapport
  6. Information om gymnasierapporten
  ”Gymnasialt utbud i Göteborgsregionen 2017”
  7. Hur rustade är vi inför förslaget kring obligatorisk prao?
  8. Återkoppling från gemensam diskussion om utbildningsutbudet i Utbildningschefsnätverket, Vuxenutbildningsnätverket och Gymnasienätverket
 • Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund