GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-02-08

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Information om enkäten till vårdnadshavare
  inom förskola och pedagogisk omsorg 
  2. Information/första utkast presenteras om samverkansavtalet för Gymnasieskola och gymnasiesärskola 2019-2022 
  3. Information om gymnasievalen 2018 - sökandestatistik 
  4. Försöksverksamheten kring praktiknära forskning
  - bakgrund och nuläge
  5. Nuläge Naturbruk 
  6. Utbildningsgruppens verksamhet 2017  
 • Beslutsärenden
  1. Utbildningsgruppens verksamhet 2017 
  2. Lovtider läsåret 2020/2021 
  3. Ändring av Utbildningsgruppens sammanträde 2018-10-25
 • Informationsärenden
  4. Information om enkäten till vårdnadshavare
  inom förskola och pedagogisk omsorg
  5. Information/första utkast presenteras om samverkansavtalet för Gymnasieskola och gymnasiesärskola 2019-2022
  6. Information om gymnasievalen 2018 - sökandestatistik
  7. Försöksverksamheten kring praktiknära forskning
  - bakgrund och nuläge
  8. Nuläge Naturbruk
  Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund