GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2017-06-28

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Slutantagningen till gymnasiet 2017
  2. Remissvar gällande Skolkommissionens slutbetänkande
  Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35
  3. Branschråd/arena för kompetensråd inom utbildningslandskapet
  4. Resultatet på den regiongemensamma elevenkäten 2017
  5. Future Skills
 • Beslutsärenden
  1. Slutantagningen till gymnasiet 2017
  2. Remissvar gällande Skolkommissionens slutbetänkande
  Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35
  3. Förlängning av avtal mellan Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och G beträffande antagningssystemet Indra
  4. Regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-kyl och värmepumpsteknik
  5. Regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-fastighet
  6. Utbildningsgruppens sammanträdestider 2018
 • Informationsärenden
  7. Branschråd/arena för kompetensråd inom utbildningslandskapet
  8. Resultatet på den regiongemensamma elevenkäten 2017
  9. Future Skills
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund