GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2016-04-07

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Preliminärantagning till gymnasiet
  2. Omläggning av ekonomi gällande kostnad för antagning och läromedel/AV media
  3. Lägesrapport kring elevunderlagssystemet, ELU
  4. Lägesrapport och visning av nytt regionalt IT-stödsystem för det kommunala aktivitetsansvaret
  5. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartorna gymnasiesär
  - Utbildningsmatris
  5. GR Utbildnings uppdrag att stödja mottagandet av nyanlända
 • Sammanträde
  Beslutsärenden
  1. Preliminärantagning till gymnasiet
  2. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2017
  3. Omläggning av ekonomi gällande kostnad för antagning och läromedel/AV media
  Informationsärenden
  4. Lägesrapport kring elevunderlagssystemet, ELU
  5. Lägesrapport och visning av nytt regionalt IT-stödsystem för det kommunala aktivitetsansvaret
  6. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartorna gymnasiesär
  - Utbildningsmatris
  7. GR Utbildnings uppdrag att stödja mottagandet av nyanlända
  Övriga ärenden

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund