GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2013-02-07

Punkter på dagordningen:

 • Valen till gymnasieskolan 2013/2014,
 • Yrkesinriktad SFI – en försöksverksamhet,
 • Lärlingsutbildning i samverkan,
 • Tidplan avseende gymnasieantagningen 2013,
 • Utbildningsgruppens verksamhet 2012,
 • Prolongering av samverkansavtalet för
  svenska för invandrare (sfi) avs hösten 2013,
 • Uppdrag om att ta fram ett nytt samverkansavtal
  för yrkesvux fr o m 2014,
 • Arbete med att fram ett nytt upphandlingsavtal
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund