GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Utbildningschefsnätverket

Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nätverket är GR Utbildnings främsta nätverksgrupp och initierar projekt och verksamheter för regionens kommuner.


Teman 2016–2018
Mellan 2016 och 2018 arbetar Utbildningschefsnätverket fördjupat med:

  • Utbildning på vetenskaplig grund
  • Utanförskap/inkludering – en skola för alla
  • Hållbart ledarskap
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Strategisk kommunikation
  • Omvärldsorientering EU 2020
  • Analys och utredning
  • Demografi, ekonomi och kvalitet

Läs mer om Utbildningschefsnätverket här:

 

Kontaktperson på GR:Theresa Björnström

Logga in UCnätverket

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund