GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Praktikplatsen.se

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Tjänstledig

Johan Borvén
0721-88 52 51

Teamledare

Rasim Avdic
031-335 51 03

Teamledare

Tjänstledig

Susanne Bjurbäck
031-335 50 08

Samordning och utveckling av skola-arbetsliv inom grundskolan

Leila Berntsson
031 - 335 50 01

Samordnare för APL Vård-och omsorgsprogrammet och VFU – Socionomprogrammet, Sjuksköterske- och Specialistsjuksköterskeprogrammen

Gymnasiala vårdutbildningar

Catrin Kleist
031-335 50 04


Susanne Mitchell
031-335 50 16

Projektassistent med fokus på APL samordning inom Gymnasium/Vux samt EU-projekt

Cecilia Ruthér
031-335 50 17


Tjänstledig

Systemutvecklare

Martin Hjulström
031-335 50 11

Systemutvecklare

Henrik Jademyr
031-335 50 10

Systemutvecklare


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund