GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Motverka studieavbrott

Fredrik Åkerlind
031-335 51 35

Gruppchef

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Tjänstledig

Lisa Sipari
031-335 50 98

Teamledare

Amir Fikic
031-335 50 28

Projekt- och processledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projektet InVäst

Jenny Hostetter
031-335 50 38

Projektledare med fokus på skolutveckling för nyanländas lärande, vuxenutbildning och utanförskapsfrågor

Mihai Karlsson
031-335 50 26

Projektledare med särskilt fokus på FSGR och Plug Innan

Thomas Lidén
031-335 50 54

Projektledare med särskilt fokus på jämlikhet och tillgänglighet. Ansvarar även för arbetet kring SRHR

Stina Lindskog
031-335 50 18

Uppföljning och utvärdering av
Plug In 2.0 samt Plug Innan

John Nelander
031-335 51 41

Projektledare med fokus på FSGR,
Yrk In samt utveckling av IT-stödsystem för IKE och KAA.

Anna Pettersson
031-335 50 13

Kommunikation och projektledning

Sofia  Reimer
031-335 50 58

Projektledare för InVäst
och Plug In 2.0 GR


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund