GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Avdelningsövergripande verksamhet

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Utbildningschef

Fredrik Åkerlind
031-335 51 35

Gruppchef

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Tjänstledig

Utvecklingsstrateg Strategisk utveckling, finansiering och EU/Internationellt

Cecilia Salmi
031-335 50 60

Koordinator samt Sekreterare för Utbildningsgruppen (UG)

Sekreterare för Utbildningschefsnätverket (UC)

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Projektledare

Haris Huric
031-335 51 01

Utvecklingsstrateg/Affärsutvecklare

Karin Johansson
031-335 51 06

Strategisk kommunikatör

Tjänstledig

Koordinator


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund