GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Utbildningscheferna kraftsamlar kring förskolans kompetensförsörjning

Med syftet att samla olika aktörer och perspektiv kring frågan om kompetensförsörjning i förskolan har en pilotverksamhet med ett branschråd för förskolan inom Göteborgsregionen genomförts under våren.

Om GR Utbildning

GR Utbildning är en regional utvecklingsarena med cirka 80 medarbetare som arbetar med alltifrån skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi omvärldsbevakar aktivt i skolfrågor för att kunna erbjuda förvaltningarna insatser och stöd redan innan det efterfrågas. Allt arbete har sin grund i vår politiska styrning och ambition.

Organisation

Utbildningsgruppen

Utbildningschefsnätverket

Kontakta GR Utbildning

Nyhetsarkiv

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund