GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vill du vara med och tycka till om film?

Nu startar GR Läromedel en referensgrupp för film som ska fungera som ett kompletterande stöd till den bedömning som görs inför inköp till filmtjänsten GR-SLI.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foto: Ur filmen Antarktis

Vi söker dig som är intresserad av att använda film i undervisningen och som är pedagog i en kommunal eller fristående förskole-/skolverksamhet inom någon av de 15 kommuner som har tillgång till GR-SLI. För dig om som arbetar på en fristående skola krävs också att skolan har ett särskilt avtal med oss gällande tillgången till GR-SLI.

Filmerna får du tillgång till via regelbundna e-postutskick, 4–6 gånger per år, där du också ges tillfälle att beskriva dina intryck i ett bifogat frågeformulär. De filmer vi kommer att skicka till dig kan omväxlande vara faktafilmer, dokumentärer eller spelfilmer och urvalet kommer att spegla dina svar i formuläret här nedan.

Förutom en möjlighet att påverka vårt utbud och att återkommande kunna ge oss nyttiga inspel bjuder vi dessutom in dig som är aktiv till en årlig och stimulerande sammankomst på GR i Göteborg.

Välkommen att göra din röst hörd!
GR Utbildning Läromedel, www.grkom.se/laromedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:  Annette Sandberg, laromedel@grkom.se 

Senast uppdaterad: 2017-10-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund