Utvecklingsarbete på Rambergsskolan

Att systematiskt arbeta med sin kvalitet är något Rambergsskolan arbetar med under hösten 2015 tillsammans med  processtöd från Pedagogiskt Centrum. Vilka rimliga mål kan verksamheten ställa upp, hur förankras de och vilka resurser finns i lärarkollegiet? Hur utvärderar, analyser och utvecklar vi undervisningen och verksamheten för så god måluppfyllelse som möjligt?

Utvecklingsarbete på Rambergsskolan

Dessa frågor ligger till grund för detta långsiktiga SK-arbete.
Genom kollegialt lärande, samverkan och samsyn tar vi oss framåt för att höja effekten på elevernas och verksamhetens resultat.

Kontaktperson på GR
Kristoffer Creutz

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-08-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund