GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvecklingsarbete på Rambergsskolan

Att systematiskt arbeta med sin kvalitet är något Rambergsskolan arbetar med under hösten 2015 tillsammans med  processtöd från Pedagogiskt Centrum. Vilka rimliga mål kan verksamheten ställa upp, hur förankras de och vilka resurser finns i lärarkollegiet? Hur utvärderar, analyser och utvecklar vi undervisningen och verksamheten för så god måluppfyllelse som möjligt?

Utvecklingsarbete på Rambergsskolan

Dessa frågor ligger till grund för detta långsiktiga SK-arbete.
Genom kollegialt lärande, samverkan och samsyn tar vi oss framåt för att höja effekten på elevernas och verksamhetens resultat.

Kontaktperson på GR
Kristoffer Creutz

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-08-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund