GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningscheferna diskuterar kommunernas utmaningar

Den 24-25 augusti träffas regionens utbildningschefer för att tillsammans diskutera hur man kan ta sig an kommunernas utmaningar i en snabbt föränderlig värld. För att klara kommande års utmaningar behövs nya tankesätt gällande ledarskap, ekonomi och kvalitet.

Till sin hjälp får utbildningscheferna inspel från Sverker Lindblad (huvudsekreterare i den parlamentariska kommunutredningen med syfte att stärka kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen), Per-Arne Andersson (chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL) samt Johan Quist (forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet).

Kontaktperson på GR:  
Theresa Carlsson
Sekreterare för Utbildningschefsnätverket 

Senast uppdaterad: 2017-08-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund