GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tillsammans tar vi nya kliv kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen

– Välkommen till College Västs avslutningskonferens.
Det tvååriga ESF-projektet College Väst närmar sig sitt slut och det är nu dags att knyta ihop säcken och visa på vilka lärdomar och effekter som arbetet inom projektet har genererat

Projektet startade under våren 2016 och syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen. Tillsammans med Region Halland har även en kartläggning genomförts för att även se över möjligheterna för nya samverkansformer inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar.

Stort fokus har varit på att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv med utgångspunkt i befintliga college. Allt arbete har genomsyrats av jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Under konferensen presenteras lärdomar från projektet, både via seminarier och ett open space, där deltagarna själva får vara med och påverka innehållet. Därtill talar analytikern Troed Troedsson om hur lärandet börjat flytta ut i arbetslivet på ett helt nytt sätt. Han ställer sig frågan ”lära för arbete eller lärande arbete?”.

  • Läs mer om konferensen i bifogad inbjudanPDF.
  • Anmälan görs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-12-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund