GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Temapass för elever: Future happiness challenge

Det krävs livsstilsförändringar för att skapa en klimatomställning – men hur påverkar de vårt välbefinnande? Och vad skapar egentligen lycka? Under våren erbjuder GR temapass kring Future Happiness Challenge – ett digitalt spel om lycka och klimatpåverkan riktat mot högstadiet och gymnasiet.

Eleverna får spela olika karaktärer som bor och jobbar i en stad. Under spelets gång kan de göra olika livsstilsval, vilka kommer leda till olika mängder utsläpp av växthusgaser. Detta kommer i vissa fall leda till naturkatastrofer som vissa av karaktärerna kanske kommer att drabbas av. Men målet för varje karaktär är att bli så lycklig som möjligt och vinnaren är den som blir lyckligast.

Spelet baseras på en forskningsrapport från projektet WISE, Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet som egentligen skapar lycka.

Spelet finns tillgängligt på www.grspeldatabas.se/fhclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och även på AppStore för ipad. Det är framtaget av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och spelutvecklarna på IUS Innovation.

Temapassen är 90–120 minuter långa. Är er skola intresserad?
KontaktaJonas Franzén Tel. 031-335 50 31 E-post: jonas.franzen@grkom.se

Senast uppdaterad: 2018-03-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund