Tankar, förslag och åsikter från Västra Götalands gymnasieungdomar

I samarbete med Västra Götalandsregionen arrangerar Pedagogiskt Centrum kontinuerligt Demokratitorg. Demokratitorg är en arena för gymnasieungdomar och regionpolitiker att mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter.

Under vårterminen 2015 genomfördes tio Demokratitorg runtom i Västra Götaland. Göteborg, Kungälv, Lidköping, Vänersborg, Lysekil, Skara, Mark, Tranemo och Trollhättan var de orter som besöktes. Samtalen rörde områden så som vård och hälsa, kollektivtrafik och infrastruktur och framtid, jobb och utbildning. Exempel på vad som lyfts av deltagande ungdomar är behov av mer praktik i skolan, både i grundskolan och gymnasiet, och fler mötesplatser och evenemang för unga.

Allt som sägs under ett Demokratitorg antecknas i realtid. Utifrån anteckningarna skriver Pedagogiskt Centrum en sammanställning med fokus på de ungas tankar, förslag och åsikter. Nu är rapporten från vårens Demokratitorg klar. Underlaget skickas till deltagande skolor och politiker, samt till Västra Götalandsregionens berörda styrelser, nämnder och verksamheter.

Tankar, förslag och åsikter från Västra Götalands gymnasieungdomar

Om du vill läsa om hur unga i regionen uppfattar sin omvärld och framtid, vad de uppskattar och vad de vill förändra, kan du ta del av bifogad rapportPDF.

Kontaktperson på GR
Sofia Reimer

Västra Götalandsregionen
PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund