GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Seminarium med Future Classroom Lab Regio i Bryssel

Det EU-finansierade projektet FCL Regio går nu in på sitt andra år. I tre dagar i träffades tjänstemän och lärare från GR Utbildning och Öckerö kommun, Trento i Italien samt Katalonien och Kastilien i Spanien. Under mötet diskuterades nya rekommendationer till beslutsfattare och skolledare i hur digitala verktyg kan användas för att öka lärandet i skolan.

Under projektets andra år kommer även nya pedagogiska filmer spelas in som kommer att visa innovativa sätt att använda digitala verktyg i undervisningen och spridas till beslutsfattare och lärare i hela Europa.

Denna gång kommer de pedagogiska filmerna spelas in tillsammans med lärare och elever i Öckerö kommun.

  • Läs mer om Öckerös besök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR:
Rasmus Jonsson

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-05-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund