Rollspel om jämställdhet och fred

Idag utspelar sig de flesta beväpnade konflikter inom länder. En stor del av dödsoffren är civila. Krig handlar inte längre om soldater i skyttegravar – krig förstör hela samhällen och drabbar i hög utsträckning kvinnor och barn. Trots att konflikter slår hårt mot både kvinnor och män, utesluts kvinnor när det är dags att förhandla om fred, ofta med argumentet att de stridande parterna är de som ska sluta freden..

Pedagogiskt Centrum har tillsammans med Kvinna till Kvinna har utvecklat rollspelet Fred för alla om jämställdhet och fred. Rollspelet utspelar sig på en fiktiv skola i ett framtida Sverige där en konflikt blossat upp. Under spelets gång ska en förhandling äga rum och fred ska försöka skapas mellan olika parter med olika intressen. Beroende på vilken roll eleverna spelar har de olika förutsättningar att påverka, precis som verkligheten ser ut.

Rollspel om jämställdhet och fred

Fred för alla öppnar upp för en efterdiskussion om människors olika möjligheter att påverka sin livssituation i synnerhet kopplat till ett jämställdhetsperspektiv. Rollspelet har kopplingar till läroplanen och låter eleverna arbeta med de mål, normer och värden som enligt läroplanen ska genomsyra hela grund- och gymnasieskolans verksamhet. Eleverna får arbeta med grundläggande demokratiska principer; alla människors lika värde och rätt till frihet, avståndstagande från förtryck och kränkningar mm.

  • Fred för alla är tillgänglig för nedladdning på SRHR.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR
Åsa Nilsson

SRHR.se - Sexuell hälsa i väst

Senast uppdaterad: 2015-11-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund