GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

PlugInnovation genomför nya fallstudier

Vad fungerar i arbetet med att motverka studieavbrott och varför? Detta vill PlugInnovation ta reda på genom nya fallstudier i några av de 23 delprojekt som under hösten startas inom ramen för Plug In 2.0. Syftet är att få en djupare förståelse för de faktorer som visade sig framgångsrika under projektets första tre år.

PlugInnovation är en del av det nationella projektet Plug In 2.0 som arbetar med att motverka avbrott i gymnasieskolan. Webbplatsen pluginnovation.se utvecklas för att bli en nationell digital plattform där all relevant kunskap om hur avbrott i gymnasieskolan kan förhindras samlas.

Rapporter från de tio fallstudier som gjordes under projektets första omgång
finns att ta del av på PlugInnovations webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR: Lisa Sipari

Senast uppdaterad: 2015-10-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund