GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Plug Innan – tidiga insatser

Förutsättningarna för att en elev ska slutföra gymnasiet läggs redan i grundskolan. Projektet Plug Innan ska hjälpa skolor att utveckla och systematisera sitt arbete med elever som visar tecken på hög frånvaro i årskurs 5-9. Det långsiktiga målet är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet.

GR Utbildning leder projektet och fungerar som sak- och processkunniga. Västra Götalandsregionen finansierar Plug Innan som en del av sin kraftsamling för fullföljda studier.

Samtliga skolor med årskurs 5-9 i Västra Götaland kan ansöka om att delta i projektet. Medverkande skolor startar upp lokala delprojekt utifrån skolans egna behov och förutsättningar.

Plug Innans övergripande mål och metoder bygger på de vetenskapligt förankrade framgångsfaktorer som tagits fram genom projekten Plug In och Plug In 2.0.

För mer information om projektet eller om ansökan, kontakta Lisa Sipari: lisa.sipari@grkom.se

Senast uppdaterad: 2017-05-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund