GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Pedagogiskt Centrum samarbetar med Europaparlamentet kring ambassadörsskolor

Pedagogiskt Centrum medverkar i genomförandet av Europaparlamentets satsning på elever i högstadiet och vid gymnasieskolans praktiska och teoretiska program. Genom ambassadörsskoleprogrammet ska ungdomar ges aktiva kunskaper om EU och europeisk parlamentarisk demokrati.

Tanken är att elever och lärare som har slutfört programmet ska veta vilka möjligheter deras europeiska medborgarskap erbjuder samt vara medvetna om Europaparlamentets roll i det europeiska beslutsfattandet.

Pedagogiskt Centrums roll är bland annat att utveckla läromedel för programmet samt att medverka vid genomförandet av seminarier och göra uppföljande besök på skolor inför certifieringsprocessen.

  • Mer information om ambassadörsskoleprogrammet finns härlänk till annan webbplats.

Kontaktperson på GR
Fredrik Åkerlind

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-05-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund